hãy liên lạc với chúng tôi ngay bây giờ...

Trách nhiệm đầu tiên của TDCompany là đáp ứng yêu cầu của khách hàng để hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất và ngân sách tiết kiệm nhất.
Click vào đây

HR1Việc tin học hoá Tổ chức quản lý nhân sự mang lại nhiều lợi ích hơn so với quản lý thủ công. Quản lý thông tin về cán bộ, công nhân viên là một bài toán quan trọng và có nhiều ứng dụng trong việc quản lý nguồn nhân lực, chế độ, chính sách nhân viên... nhằm đưa ra các quyết định trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ lao động đủ khả năng và trình độ đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn mới.

Để đáp ứng yêu cầu đó, Công ty Giải Pháp Phần Mềm Việt Á xin giới thiệu Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự & Tiền Lương với các ưu điểm và tính năng sau:

 • I. Quản lý các thông tin chung:
  Quản lý tổ chức nhân viên các bộ phận, phòng ban, khu vực, chi nhánh…
  Quản lý các thông tin danh mục phụ khác như: Danh mục tỉnh/ thành phố, danh mục quốc gia, tiền tệ,

  II. Nhân sự:
  Quản lý thông tin nhân sự 
  Chấm công:
  Tính lương:
  Tuyển dụng:
  Báo cáo quản lý nhân sự:

  III. Báo cáo quản lý lương:

  In bảng chấm công
  Danh sách tạm ứng tiền lương.
  Báo cáo về tăng giảm lương
  Bảng báo cáo chi tiết tiền lương.
  Bảng kê tình hình diễn biến lương
  Lập bảng tính lương chi tiết theo nhân viên, phòng ban, chi nhánh.
  Bảng thanh toán lương nhân viên qua ngân hàng (chi trả thẻ ATM)
  Bảng thanh toán lương trực tiếp
  Bảng kê thuế thu nhập cá nhân.
  Bảng kê thuế thu nhập nhân viên nước ngoài
  Bảng kê thuế thu nhập cá nhân nhân viên trong nước

  IV. Báo cáo quản lý BHXH - BHYT:

  Danh sách lao động quỹ tiền lương bổ sung mức nộp bảo hiểm
  Báo cáo kết quả đóng hàng tháng để đối chiếu với số liệu của cơ quan BHXH - Mẫu 08-TBH
  Báo cáo kết quả đóng hàng quý để đối chiếu với số liệu của cơ quan BHXH - Mẫu 08-TBH.
  Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ BHXH, BHYT
  Danh sách đề nghị cấp hộ phiếu KCB bảo hiểm y tế
  Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. (mẫu 03b-TBH)
  Danh sách người lao động đề nghị cấp sổ (mẫu C04-BH)
  Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH, BHYT (mẫu C45-BH)
  Danh sách lao động quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp bảo hiềm (mẫu C47-BH)
  Danh sách điều chỉnh lao động và mức nộp bảo hiềm (mẫu 03a-TBH)
  Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc
  Bảng kê chứng từ đóng BHXH, BHYT
  Tất cả báo cáo đều có thể xuất ra các tập tin định dạng thông dụng như: MS Word, MS Excel, PDF…

  V. Cơ sở dữ liệu:
  Sử dụng các cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server.
  Cài đặt các lệnh sao lưu dự trữ định kỳ.

  VI. Phân quyền:
  Định nghĩa người sử dụng (users) và nhóm người sử dụng (groups)
  Ghi nhận tất cả các thao tác cập nhật và chỉnh sửa dữ liệu của từng users để phục vụ công tác kiểm tra an toàn số liệu.
  Giới hạn quyền truy cập các chức năng chương trình cho từng người dùng (users).