HOSTING CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO MẬT CAO

Nhiều sự chọn lựa cho bạn, để website của bạn đạt được hiệu quả tối ưu nhất !
linux  START START PLUS SILVER SILVER PLUS GOLD GOLD PLUS PLATINUM PLATINUM PLUS
DUNG LƯỢNG  300MB 600MB 800MB 1.100MB  1.500MB  3.000MB  5.000MB  7.000MB 
BĂNG THÔNG  5 GB 15 GB  Unlimited   Unlimited  Unlimited Unlimited  Unlimited  Unlimited 
SỐ LƯỢNG EMAIL   10 15   25  40  Unlimited  Unlimited  Unlimited Unlimited 
ADDON DOMAIN   0  2
SUB DOMAIN Unlimited  Unlimited   Unlimited  Unlimited Unlimited  Unlimited  Unlimited 
PARK / ALIAS DOMAIN  Unlimited  Unlimited  Unlimited   Unlimited  Unlimited Unlimited  Unlimited 
MY SQL   3 7  9  11 15 
                 

BẢNG GIÁ LINUX HOSTING - BẢNG GIÁ WINDOWS HOSTING - BẢNG GIÁ CLOUD SERVER HOSTING