HOSTING CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO MẬT CAO

Nhiều sự chọn lựa cho bạn, để website của bạn đạt được hiệu quả tối ưu nhất !
 tn host  linux Windows
  EMAIL    
 - POP3/SMTP icon check1 icon check1
 - WebMail icon check1 icon check1
 - Duyệt WebMail bằng di động icon check1 icon check1
 - Email Forward Bằng số lượng hộp thư POP3  
 - Email Alias Bằng số lượng hộp thư POP3  
 - Email Auto-Responser
(Cấu hình tự trả lời Email gởi đến) 
icon check1 icon check1
 - Catch-All Email Address icon check1 icon check1
 - Chống Virus và Spam icon check1 icon check1
 - Sender ID (SPF) icon check1 icon check1
  DATA BASE    
 - MS Access icon check1 X
 - Microsoft SQL Server  2005 SP2-SP4, 2008 SP2
 - MySQL Phiên bản 5.x  
 - Dung lượng của mỗi Database Tối đa 2GB và không quá 50% dung lượng lưu trữ của gói dịch vụ  
 - Truy cập Database từ xa icon check1 icon check1
 - Backup / Restore icon check1 icon check1
  DOMAIN    
 - Truy cập Website không cần "www." icon check1
 - Cho phép truy cập bằng Domain đăng ký ở nơi khác icon check1 icon check1
  NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH    
 - ASP Classic icon check1  X
 - ASP.NET 1.1 icon check1
(Chỉ trên Windows 2003)
 X
 - ASP.NET 2.x / 3.x / 4.x  icon check1  X
 - ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC, Silverlight icon check1  X
 - PHP 5 icon check1 icon check1
 - Perl icon check1
  - Phần mềm / Component cài sẵn trên máy chủ HỔ TRỢ ONLINE   
  CÁC TÍNH NĂNG KHÁC    
 - Web Control Panel Plesk cPanel
 - File Manager icon check1 icon check1
 - Truy cập qua FTP icon check1 icon check1
 - Website Statistics icon check1 icon check1
 - Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và helpdesk icon check1 icon check1
 - Tải về Log của Web Server theo yêu cầu icon check1 icon check1
 - Có thể cài đặt SSL X icon check1