tin Công Ty TD Company 

Thông tin cũng là yếu tố quyết định quan trọng cho việc tồn tại và phát triển...

Theo Tintuchangngay – 19 Oct 2014 – Gia Đình Nazareth

Một cô gái xinh đẹp đã đăng đàn tìm kiếm một người chồng giàu. Câu trả lời của một chủ nhân ngân hàng thật là lý thú! Dưới đây là lời nhắn của một cô gái đăng trên một diễn đàn hò hẹn để tìm một người chồng giàu có: